82 sao nữ biểu tình chống bất bình đẳng giới ở Cannes

82 sao nữ biểu tình chống bất bình đẳng giới ở Cannes
82 sao nữ nắm tay thực hiện biểu tình ngay tại Liên hoan phim Cannes để chống lại phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong ngành giải trí. Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 bị chỉ trích trước đó vì không giới thiệu nhiều phim của các đạo diễn nữ.