Bất ngờ với diện mạo của Trang Khiếu sau khi sinh con với bạn trai Tây

Đây là lần đầu tiên Trang Khiếu xuất hiện cùng con và bạn trai ngoại quốc.