Bị bạn trai Quang Đăng đối xử vô tâm, Thái Trinh vẫn đề nghị làm giấy đăng ký kết hôn

Trước đó, cả Việt Hương, Trấn Thành đều bức xúc vì Thái Trinh bị Quang Đăng đối xử vô tâm.