Bi hài chuyện chồng Gạo Nếp Gạo Tẻ Google cách bỏ vợ sau 10 năm chung sống

Tham phú phụ bần, Công (Hoàng Anh) chiêu đãi vợ một bữa tiệc xa xỉ để đổi lấy tự do trong Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 29.