Cục NTBD: “Chưa đủ cơ sở để Cục can thiệp vào cấm biểu diễn với Phạm Anh Khoa”

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có câu trả lời trước những ý kiến cho rằng cần phải cấm biểu diễn và lên sóng với nam ca sĩ Phạm Anh Khoa.