Choáng với những người đẹp giữ lời hứa "cởi đồ vì bóng đá"

Choáng với những người đẹp giữ lời hứa "cởi đồ vì bóng đá"
World Cup 2018 đến cùng với những lời hứa táo bạo của các mỹ chân chân dài.