Cuộc giải cứu kỳ diệu đội bóng nhí Thái Lan được đưa lên màn ảnh

Cuộc giải cứu kỳ diệu đội bóng nhí Thái Lan được đưa lên màn ảnh
Bộ phim về hành trình đầy nước mắt khi giải cứu đội bóng Thái Lan đang được lên kế hoạch đầu tư.