Fan minh oan Phạm Băng Băng bị áp giải lên xe là thật nhưng không như mọi người nghĩ

Chân tướng của bức ảnh Phạm gia bị cảnh sát áp giải lên xe gây xôn xao làng giải trí.