"Hiện tượng mạng" Hoa Vinh bất ngờ muốn tạm ngưng đi hát vì quá đắt show

"Hiện tượng mạng" Hoa Vinh bất ngờ muốn tạm ngưng đi hát vì quá đắt show
Nhận hơn 40 show mỗi tháng từ ngày nổi tiếng, Hoa Vinh cho biết, sức khoẻ của anh đã xuống dốc trầm trọng, cần được nghỉ ngơi trước khi trở lại sân khấu.