Hoa hậu Mỹ gây tranh cãi quyết liệt vì bỏ phần thi áo tắm

Lần đầu tiên sau 97 năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu toàn quốc và Hoa hậu các bang sẽ loại bỏ phần thi áo tắm.