Mộng Phù Hoa: Mới thoát cảnh “gái bán hoa” cao cấp, Kim Tuyến đã trở thành tú bà

Cuộc đời Ba Trang (Kim Tuyến) rẽ sang một hướng mới khi trở thành chủ nhân của Ngọc Thố Cung – nơi #34;mua son bán phấn#34; và dính vào thuốc phiện.