Người ngoài thấy tội nghiệp cho chồng Lâm Khánh Chi khi liên tục bị mẹ và vợ kêu thất vọng

Cô Lan Anh – người cùng tham gia Học viện mẹ chồng với gia đình Lâm Khánh Chi cho rằng: #34;Bạn Chi là người nổi tiếng thật đấy nhưng bạn ấy xử sự thì không đúng là người nổi tiếng tí nào#34;.