Nhạc sĩ Tuấn Phương: Tân Nhàn bị tôi mắng nhiều lần

“Tôi từng góp ý, thậm chí mắng Tân Nhàn nhiều lần để cô ấy hoàn thiện mình hơn” – nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ.