Nóng: VTV và BTC “Trời sinh một cặp” ra quyết định cuối cùng liên quan tới Phạm Anh Khoa

Nhà sản xuất #34;Trời sinh một cặp#34; sẽ chính thức cắt bỏ toàn bộ hình ảnh của Phạm Anh Khoa khỏi chương trình.