Thấy con gầy nhom, phản ứng hài hước của mẹ Bích Phương khiến ai nấy đều bật cười

Mẹ Bích Phương đã có những phản ứng vô cùng hài hước sau khi thấy hình ảnh mới nhất của cô con gái.