Thời ‘trẻ trâu’ của những người nổi tiếng trông như thế nào?

Thời 'trẻ trâu' của những người nổi tiếng trông như thế nào?Dưới dây là những hình ảnh hiếm hoi về hồi con nít của những người nổi tiếng. Theo bạn thì nhân vật nào là người đã ‘dậy thì thành công’?