Từng có quá khứ đau thương với nhà chồng, Thân Thúy Hà quyết “kén mẹ chồng” cho con

Phụ nữ hiện đại muốn hạnh phúc không chỉ biết chọn chồng mà còn phải tỉnh táo chọn mẹ chồng – đó là thông điệp mà phim Kén mẹ chồng mang tới.