Tỉnh dậy trên giường Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương nhận ngay điện thoại của “bạn trai”

Hạ (Nhã Phương) hốt hoảng nhận ra người đàn ông nằm bên cạnh mình lại chính là Tùng (Nhan Phúc Vinh) trong tập 2 Ngày ấy mình đã yêu.